Sempozyuma Başvuru Süresi Uzatılmıştır

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve HİSAM iş birliğinde “Din ve Coğrafya Sempozyumu” sempozyum serisinin “Erken Dönem İslam Kültüründe Coğrafya Algısı (H. I-IV. Asırlar)”  başlıklı  ilk sempozyuma bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 15 Mayıs 2023  tarihine kadar uzatılmıştır.

Bildiri özetlerinin dinvecografya@hitit.edu.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir.

Bildiri özeti ile birlikte yazar özgeçmişinin de maile eklenmesi gerekmektedir.


Sempozyumda sunulacak bildirilerin yayınlanması hakkında:

Sempozyumda sunulan bildirilerin yayınlanması hususunda yazarlara iki seçenek sunulmaktadır.

1. Bildiri metnini makale formatına dönüştürmeyi tercih eden yazarların metni tüm hakemlik süreçlerinden geçerek Hitit İlahiyat Dergisi özel sayısında yayımlanacaktır.

2. Dileyen yazarların bildiri tam metni Sempozyum Bildiri Kitabı'nda kitap bölümü olarak yayınlanacaktır.