Kurullar

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. İsmail BULUT (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı/Kelam)

Prof. Dr. Cemil HAKYEMEZ (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/İslam Mezhepleri Tarihi)

Prof. Dr. Macid YILMAZ (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Din Eğitimi)

Prof. Dr. Yakup ÇOŞTU (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Din Sosyolojisi)

Prof. Dr. Murat AĞARI (Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü)

Prof. Dr. Abdullah ÇOLAK (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/İslam Hukuku)

Doç. Dr.  Yunus ÖZTÜRK (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı/Kelam)

Doç. Dr. Osman AYDIN (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Hadis)

Doç. Dr. Ömer DİNÇ (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Tefsir)

Dr. Öğr. Üyesi Ersin KABAKCI (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Tefsir)

Arş. Gör. Mustafa ERZEN (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Türk Din Musikisi)


Yürütücü: Dr. Muharrem Samet BİLGİN (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/İslam Tarihi)

Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Betül YURTALAN (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/İslam Mezhepleri Tarihi)

 

 

BİLİM KURULU (HAKEM KURULU)

Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK (Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı/Tasavvuf)

Prof. Dr. Abdullah ÇOLAK (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı/İslam Hukuku)

Prof. Dr. Cemil HAKYEMEZ (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/İslam Mezhepleri Tarihi)

Prof. Dr. Selim TÜRCAN (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Tefsir)

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/İslam Tarihi)

Prof. Dr. Candan NEMLİOĞLU (Emekli Öğretim Üyesi/Türk İslam Sanatları Tarihi)

Prof. Dr. Hikmet AKDEMİR (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Tefsir)

Prof. Dr. Yakup ÇOŞTU (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Din Sosyolojisi)

Prof. Dr. Kaşif Hamdi OKUR (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/İslam Hukuku)

Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/İslam Tarihi)

Prof. Dr. Mehmet EVKURAN (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Kelam)

Prof. Dr. Murat AĞARI (Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü)

Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ (Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi/Coğrafya Bölümü)

Prof. Dr. Metin UÇAR (Hitit Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi)

Prof. Dr. Hüseyin ŞEN (Hollanda Utrecht Üniversitesi)

Prof. Dr. Zafer ERGİNLİ (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Tasavvuf)

Prof. Dr. İsmail BULUT (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Kelam)

Prof. Dr. Mehmet KALAYCI (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/İslam Mezhepleri Tarihi)

Doç. Dr. Halil KURT (Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Beşeri ve İktisadi Coğrafya)

Doç. Dr. Yasin MERAL (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Dinler Tarihi)

Doç. Dr. Nihal ŞAHİN UTKU (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/İslam Tarihi)

Doç. Dr. Mahmut KELPETİN (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/İslam Tarihi)

Doç. Dr. Mustafa Tolga ÇIRAK (Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi/Antropoloji Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan UMUT (Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BAŞARAN (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Mantık)

Dr. Öğr. Üyesi Emin Selçuk TAŞAR (Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi  Selahattin POLATOĞLU (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/İslam Tarihi) 


ONUR KURULU 

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif DAĞLI 

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim AŞGIN

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK

 


SEKRETERYA

Arş. Gör. M. Zahit ÇELİK

Arş. Gör. M. Fatih KİRENCİ

Arş. Gör. Sümeyye Revşen OKUMUŞ

Arş. Gör. Tuba AKÇAY