Yazım Kuralları

Sempozyumun asıl amacı İslam coğrafyacılığının oluşum ve gelişim süreçlerini farklı boyutlarıyla ortaya koymaktır. Bu sebeple bildiri sahiplerinin, bildiri konularını kendi uzmanlık alanları çerçevesinde belirlemekle birlikte bildirilerinin odak noktasında coğrafyaya yer vermeleri beklenmektedir. Bu temel ilkeden hareketle hazırlanacak bildirilerin özetlerinin aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yazılması önem arz etmektedir.


Bildiri özetinde yer alması gereken bilgiler

- Bildiri başlığı (Varsa aldığı destek ve teşekkür dipnot olarak eklenmelidir)

- Yazar adı ve soyadı

- Yazar kurum bilgileri

- Yazar eposta adresi


Özet içeriğinde cevaplanması beklenen hususlar 

- Çalışmanın konusu nedir?

- Araştırmanın amacı nedir?

- Çalışma neden önemlidir, literatüre nasıl bir katkı sağlayacaktır?

- Çalışmada hangi yöntem/yöntemler kullanılmıştır?

- Çalışmanın kaynakları nelerdir?

- Çalışmanın sınırlılıkları nelerdir?


Not: Bildiri özeti ile birlikte yazar özgeçmişinin de maile eklenmesi gerekmektedir.

Not: Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri çift taraflı kör hakemlik esası kapsamında Bilim Kurulunun incelemesi neticesinde seçilecektir.Bildiri özet örneği


Sempozyumda sunulacak bildirilerin yayınlanması hakkında:

Sempozyumda sunulan bildirilerin yayınlanması hususunda yazarlara iki seçenek sunulmaktadır.

1. Bildiri metnini makale formatına dönüştürmeyi tercih eden yazarların metni tüm hakemlik süreçlerinden geçerek Hitit İlahiyat Dergisi özel sayısında yayımlanacaktır. Detaylı bilgi için Hitit İlahiyat Dergisi web sayfasını takip edebilirsiniz.

2. Dileyen yazarların bildiri tam metni Sempozyum Bildiri Kitabı'nda kitap bölümü olarak yayımlanacaktır.