Din ve Coğrafya Sempozyumu I “Erken Dönem İslam Kültüründe Coğrafya Algısı (H. I-IV Asırlar)” Bildiri Özetleri Kitabı Yayımlandı

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslami Araştırmalar Merkezi işbirliğiyle her yıl Din ve Coğrafya üst başlığıyla düzenlenmesi planlanan sempozyumlardan birincisi olan “Erken Dönem İslam Kültüründe Coğrafya Algısı (H. I-IV. Asırlar)” 5-6 Ekim 2023 tarihlerinde İlahiyat Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Söz konusu sempozyumda sunulan bildiri özetlerinin yer aldığı Din ve Coğrafya I "Erken Dönem İslam Kültüründe Coğrafya Algısı (H. I-IV. Asırlar)" Bildiri Özetleri Kitabı yayımlandı.